Skip to main content

Financovanie

vášho nového bývania so spoľahlivými partnermi

Ekobyty Svit III sme navrhli tak, aby boli pre Vás cenovo dostupné a pritom poskytli budúcim obyvateľom vysoký komfort. Prevedieme Vás procesom, ktorý Vám zadováži kľúčik od nového bytu do vašich rúk.

Ako prebieha predaj?

1. Predrezervácia

Ak chcete bývať v našom bytovom dome, dohodneme sa na nezáväznej predrezervácii, aby vám niekto Váš vyhliadnutý byť nevyfúkol skôr ako si ho záväzne rezervujete. Predrezervácia trvá 5 kalendárnych dní, tak príliš neváhajte!

2. Rezervačná zmluva

Ak ste rozhodnutý vybraným bytom, podpíšeme spolu Zmluvu o rezervácii. Pri podpise uhradíte rezervačný poplatok 10 000 Eur, pričom táto suma sa započíta do celkovej kúpnej ceny bytu.

3. Zmluva a prvá splátka

Podpíšete Zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy a do 14 dní zaplatíte 20 % z celkovej kúpnej ceny bytu.

4. Zmluva o prevode vlastníctva

Po získani kolaudačného rozhodnutia Vám zašleme výzvu na úhradu druhej splátky kúpnej ceny (80 % z ceny) spolu s návrhom znenia Zmluvy o prevode vlastníctva. Do 7 pracovných dní po úhrade zmluvu podpíšeme. Následne do ďalších 7 dní my ako predávajúci podáme návrh na vklad na katastrálny úrad. Ak využívate hypotekárny úver, čas na uhradenie sa predlžuje podľa podmienok čerpania úveru vašej banky.

5. Prebratie bytu

Do 14 dní od podpisu Zmluvy o prevode vlastníctva a zaplatení celej kúpnej ceny s vami podpíšeme preberací protokol a odovzdáme Vám váš nový byt.

S financovaním vám pomôžeme

Ak nevlastníte dostatok vlastných finančných prostriedkov na kúpu Vášho nového bytu, tak v tom prípade Vám doporučujeme zabezpečiť chýbajúce finančné zdroje prostredníctvom hypotekárneho úveru z niektorej bankovej inštitúcie.

Našim finančným partnerom pre poskytovanie hypotekárnych úverov je Tatra banka, a. s., ktorá Vám poskytne úvery za zvýhodnených podmienok. V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte, radi Vám poskytneme podrobnejšie informácie. Je vo Vašom osobnom záujme pre ktorú bankovú inštitúciu sa nakoniec rozhodnete Vy.

V cene bytu je zahrnuté

  • DPH
  • Prevedenie bytu na „Holobyt“
  • Príslušenstvo bytu: balkón, pivnica
  • Podiel na spoločných proestoroch
  • Podiel na spoločných častiach, zariadeniach a príslušenstve domu